• Hotline: 02-072-8888

Pigment Inkjet 

  • เป็นระบบ Digital Photographic
  • เป็นการพิมพ์โดยการพ่นหมึกลงบนวัสดุ เหมือน Airbrush ด้วยหมึกเชื้อน้ำ
  • จำเป็นที่จะต้องเคลือบหน้าด้วยฟิล์ม Laminate
  • ให้ภาพที่มีความละเอียด 2400 dpi พิมพ์ 8 สี
  • พิมพ์ภาพได้หน้ากว้างถึง 125-150 ซม.
  • ใช้ภายในอาคารอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป
  • Color Mode เป็น CMYK
  • มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย