• Hotline: 0-2634-9888

ออกแบบ design and buildนวัตกรรมใหม่ด้าน Display
ประกอบง่าย รวดเร็ว
มีความปราณีต ในตัวงาน
แข็งแรง น้ำหนักเบา
ขนส่งง่าย
เพิ่มส่วนประกอบหรือ ลดส่วนประกอบได้ง่าย
วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม