• Hotline: 02-072-8888

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

– เพศชาย/หญิง

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโฆษณา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการขายและ ประสานงานลูกค้า 2 ปีขึ้นไป

– มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

– หากสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านกราฟฟิคได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– รายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล

– บริษัทมีสวัสดิการและ จัดอบรมให้พนักงาน

ตำแหน่ง : Executive Secretary to Directors

Requirements

•             Female

•             Fluent in Thai/English speaking & writing

•             Proven experience as executive secretary or similar administrative role

•             Proficient in MS Office

•             Knowledge of office management

•             Familiarity with basic research methods and reporting techniques

•             Excellent organizational and time-management skills

•             Outstanding communication and negotiation abilities

•             Integrity and confidentiality

ผู้ช่วยฝ่ายขาย / Account Excutive / Sale Co-Ordinator

รายละเอียดงาน / Job Description

 • รูปแบบงาน : งานประจำ Job Format : Full Time , Permanent
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร Work in Bangkok
 • เงินเดือน Salary / month 350,000 / Per Annum
 • วันหยุด Public Holiday
 • เวลาทำงาน Working Hours  8:30 – 18:00

หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities

ทำหน้าที่ประสานงานด้านงานพิมพ์ดิจิตอลพริ้นติ้งให้กับลูกค้าของบริษัท Co-Ordinator with the customer

 • คุณสมบัติ / Qualifications มีประสบการณ์ด้านงานขาย สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • เพศ และอายุ ไม่จำกัด
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

สวัสดีการ / Benefits Package

 • ประกันสังคม / Social Security Funds
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Funds
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (มีค่ารักษา 10,000 บาท) Group Accident Insurance
 •  สัมมนา / Seminar

HR Executive

เรากำลังมองหา HR Executive ซึ่งมีประสบการณ์ ที่จะช่วยตรวจสอบงานฝ่ายบุคคล และ ดำเนินงาน, ช่วยเหลือความต้องการของฝ่ายบริหาร และ ทำให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ช่วยเหลือและจัดเตรียม กลยุทธ์ของฝ่ายบุคคล และ เริ่มให้ตรงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในภาพรวมของบริษัท
 • ช่วยเหลือและจัดการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
 • ช่วยเหลือในการประเมินผลการทำงาน
 • ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์และ การชดเชย
 • ทำให้บริษัทดำเนินการถูกต้องตามกฏหมาย

หน้าที่

 • ช่วยเหลือและก่อตั้งแผนกบุคคล
 • ทำแผนผังการดำเนินงานของบริษัท
 • กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
 • ออกนโยบายของบริษัท
 • ออกหนังสือการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • ทำการสรรหาพนักงานใหม่
 • ดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ และ การชดเชย
 • ดำเนินการฝึกหัด และ พัฒนาพนักงาน

ความต้องการ

 • ผ่านการทดสอบประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการพูด และ เขียนภาษาอังกฤษ
 • คนที่มีความต้องใจและ มีแรงขับเคลื่อน เพื่อให้สำเร็จ
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีการรับฟัง, การต่อรอง และทักษะใน Presentation ชำนาญอย่างดีเลิศ
 • ความสามารถในการก่อตั้งและ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ ฝ่ายบุคคลในอนาคต
 • มีความรู้ทางกฏหมายแรงงาน และ เรื่องของฝ่ายบุคคลเป็นอย่างดี

Contact

Business Hours

 • จันทร์-ศุกร์: 8.30 น. - 17.30 น.

Social Icons